MARIJA LALOVIĆ, violina i DOMAGOJ GUŠČIĆ, klavir

HDGU I HGZ VAS POZIVAJU NA KONCERT!

 

 53. tribina „Darko Lukić“

Ponedjeljak, 29. lipnja 2020. u 20 sati

Hrvatski glazbeni zavod, Mala dvorana

 

Marija Lalović, violina

Domagoj Guščić, klavir

program: Franck, Pejačević, Ravel