travanj 11, 2024

58. tribina “Darko Lukić” – otvoren natječaj!

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH UMJETNIKA otvara natječaj za  58. TRIBINU “DARKO LUKIĆ” sezona 2024/2025.   Prijaviti se mogu solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske, koji su u roku za predaju prijava mlađi od 30 godina (muški solo pjevači mlađi od 32 godine). Prijava se sastoji od: popunjenu i potpisanu prijavnicu priloženu u ovoj objavi fotokopiju osobne iskaznice, fotokopiju diplome visokoškolske […]
travanj 11, 2024

Natječaj za Nagradu i Diplomu “Milka Trnina” 2024.

  Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika otvara Natječaj za Nagradu i Diplomu „Milka Trnina“ koja se dodjeljuje za najbolje glazbeno postignuće  u 2023. godini.   Za Nagradu “Milka Trnina” mogu se predložiti  operni solisti, dirigenti,  instrumentalisti i manji komorni sastavi koji moraju biti članovi HDGU-a. Prijedlog  mora sadržavati obrazloženje  i priloženi  program nastupa koji se predlaže za Nagradu. Diploma “Milka Trnina”  […]
travanj 9, 2024

Glazbeni umjetnici Zagrebu 16. travnja 2024.

 
travanj 2, 2024

57. tribina “Darko Lukić” – Nela Katalenić Klinar, sopran; Fabijan Košćak, klavir

nedjelja, 14. travnja 2024. GU “Elly Bašić” u 20 sati NELA KATALENIĆ KLINAR, sopran FABIJAN KOŠĆAK, klavir Program: Samuel Barber: Solitary hotel, iz ciklusa Despite and Still, br. 4, op. 41 Franjo Klinar: Otmjena dosada (praizvedba) Alban Berg: Sieben frühe Lieder Olivier Messiaen: Trois Mélodies Samuel Barber: A nun takes the veil, iz ciklusa Four Songs, br. 1,  op. 13 […]