UVJETI  ZA  ČLANSTVO  IZ  STATUTA
HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH UMJETNIKA

Članak 9.

Članom HDGU-a može postati glazbeni umjetnik, izvođač klasične glazbe, instrumentalni ili vokalni solist, dirigent ili član stalnog komornog ansambla, koji se profesionalno bavi ozbiljnom glazbom.
Primitak u članstvo obavlja se temeljem pismene molbe. Molbi za primanje u članstvo HDGU-a potrebno je priložiti slijedeće:
• diploma Muzičke akademije u zemlji ili nostrificiranu diplomu stečenu u inozemstvu,
• biografija s popisom postignutih priznanja, i nagrada u zemlji ili inozemstvu,
• programe koncerata koji dokazuju kontinuitet javnog djelovanja od 3 godine u koncertnim prostorima, ostvaren poslije završenog studija,
• dobitnici Nagrada i Diploma „Darko Lukić“ stječu pravo na upis u članstvo.
Molbe rješava Upravni odbor, uz diskrecijsko pravo.
U iznimnim slučajevima kada se radi o kandidatu sa izuzetnim umjetničkim dostignućima, Upravni odbor HDGU-a može odlučiti o prijemu kandidata u članstvo, čak i ako kandidat nema diplomu Muzičke akademije.

Članak 10.

Članstvo može biti redovno i počasno.
Redovni članovi HDGU-a plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor, a ona trenutno iznosi 360,00 kn godišnje. Članarina se može uplatiti na broj žiro računa HDGU-a IBAN: HR2223600001101448748 u Zagrebačkoj banci. Umirovljeni redovni članovi HDGU-a nisu obvezni plaćati članarinu, a zadržavaju sva prava redovnih članova. Redovni članovi na usavršavanju i porodiljskom dopustu oslobođeni su plaćanja članarine.
Upravni odbor može imenovati počasne članove HDGU-a. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva HDGU-a.

Poštovani, zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, podatak o članstvu u Hrvatskom društvu glazbenih umjetnika, molimo, zatražite putem email adrese hdgu@hdgu.hr ili telefonom na broj 091/7202735.