HDGU danas

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika neprekidno djeluje od 1945. godine. Ono je krovna strukovna udruga profesionalnih glazbenih umjetnika izvođača u Hrvatskoj i danas okuplja oko 540 članova. Osnovne zadaće Društva su zaštita prava glazbenih umjetnika izvođača u zemlji i inozemstvu,  poticanje i unapređivanje koncertne i glazbeno-scenske umjetnosti kao i sustavna briga o mladim generacijama profesionalnih glazbenika. U tom smislu Društvo predstavlja važan i nezaobilazan čimbenik u razvoju glazbene i opće kulture u Hrvatskoj. Velik dio naših brojnih članova, koji žive na području cijele zemlje, ugledni su glazbeni umjetnici koji su svojim djelovanjem već ušli u kulturnu povijest Hrvatske. Mlađe generacije nastavljaju tu bogatu tradiciju velikim potencijalom, a prodiru i u daleko snažnije europske glazbene tokove.

Jedna od mnogih zadaća Društva jest i sustavno nagrađivanje vlastitih zaslužnih članova za njihov doprinos glazbenoj kulturi. Između tih nagrada koje su namijenjene svim generacijama glazbenika, od onih koji tek počinju svoju karijeru pa do onih koji su postigli umjetnički vrhunac, najznačajnija je nagrada za životno djelo koja nosi ime našeg  najvećeg dirigenta,  Lovro pl. Matačić. Nagrada je utemeljena 1990. godine a dodjeljuje se bienalno. Od 1958. Društvo dodjeljuje i godišnju Nagradu MilkaTrnina koja nosi ime velike hrvatske i svjetske operne primadone, a namijenjena je pojedincima i manjim komornim sastavima koji su ostvarili iznimno vrijedne umjetničke domete u godini koja prethodi Nagradi.

HDGU i HDS idejni su začetnici i organizatori Tribine  Darko  Lukić na kojoj  se pruža prilika mladim glazbenicima za stjecanjem prvih  koncertnih  iskustava. Mnogi od mladih glazbenika koji su dobili mogućnost predstaviti se u tom vrijednom natjecateljskom ciklusu, danas su respektabilni umjetnici koji svojim radom i upornošću svjedoče visoku kvalitetu odabrane profesije. Ove smo godine osobito ponosni na 50. obljetnicu Tribine Darko Lukić, čime se potvrđuje važnost ovog ciklusa koji pola stoljeća neprekidno podupire i predstavlja mlade glazbenike.

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika snažno potiče i podupire javne nastupe svojih članova, a ciklus koncerata koje Društvo organizira uz financijsku potporu Gradskog ureda za kulturu, obrazovanje i šport pod nazivom Zagrebački umjetnici zagrebačkoj publici, održava se u Hrvatskom glazbenom zavodu, ali i drugim zagrebačkim koncertnim prostorima (muzeji, crkve). Ovaj ciklus koncerata omogućava našim kolegama, vrsnim glazbenicima, da ostvare samostalan koncert što je danas, zbog financijskih i organizacijskih uvjeta, iznimno teško učiniti bez podrške institucija. Društvom od utemeljenja pa do danas ravna Upravni odbor u kojem se nalaze ugledni umjetnici potvrđenih umjetničkih i ljudskih kvaliteta, koji ovu hvalevrijednu zadaću obavljaju volonterski.

Predsjednica HDGU-a je prof. Višnja Mažuran.

Članovi Upravnog odbora HDGU-a su: Emin Armano, Filip Fak, Jože Haluza, Višnja Mažuran, Marija Mlinar, Klasja Modrušan, Istvan Roemer.