Potvrde za poreznu olakšicu na autorski honorar

Molimo Vas da ispunite priloženi obrazac za potvrdu te ga, ispravno ispunjenog, pošaljete na adresu hdgu@hdgu.hr. Potpisanu i pečatiranu potvrdu poslat ćemo Vam na Vašu e-mail adresu

Link na dokument: Potvrda za poreznu olakšicu – obrazac.