Predsjednik društva HDGU 2019

Filip Fak

Upravni odbor HDGU 2019

Emin Armano

Goran Bakrač

Dijana Ćiković Grubišić

Nikola Fabijanić

Klasja Modrušan

Nadzorni odbor 2019

Mladen Janjanin

Tamara Jurkić Sviben

Ljerka Očić

Voditeljica Ureda

Jelena Knešaurek Carić