Kako postati član

UVJETI  ZA  ČLANSTVO  IZ  STATUTA
HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH UMJETNIKA

 

Odlukom Upravnog odbora od 19. siječnja 2017., promijenjeni su uvjeti primanja u članstvo HDGU-a te glase:

Članak 9.

Članom HDGU-a može postati glazbeni umjetnik, izvođač klasične glazbe, instrumentalni ili vokalni solist, dirigent ili član stalnog komornog ansambla, koji se profesionalno bavi ozbiljnom glazbom.
Primitak u članstvo obavlja se temeljem pismene molbe. Molbi za primanje u članstvo HDGU-a potrebno je priložiti slijedeće:
• diploma Muzičke akademije u zemlji ili nostrificiranu diplomu stečenu u inozemstvu,
• biografija s popisom postignutih priznanja, i nagrada u zemlji ili inozemstvu,
• programe koncerata koji dokazuju kontinuitet javnog djelovanja od 3 godine u koncertnim prostorima, ostvaren poslije završenog studija,
• dobitnici Nagrada i Diploma „ Darko Lukić „ stiču pravo na upis u članstvo.
Molbe rješava Upravni odbor, uz diskreciono pravo.
U iznimnim slučajevima kada se radi o kandidatu sa izuzetnim umjetničkim dostignućima, Upravni odbor HDGU-a može odlučiti o prijemu kandidata u članstvo, čak ako kandidat nema diplomu Muzičke akademije.

Članak 10.

Članstvo može biti redovno i počasno.
Redovni članovi HDGU-a plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor. Umirovljeni redovni članovi HDGU-a nisu obvezni plaćati članarinu, a zadržavaju sva prava redovnih članova. Redovni članovi na usavršavanju i porodiljskom dopustu oslobođeni su plaćanja članarine.
Upravni odbor može imenovati počasne članove HDGU-a. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva HDGU-a.

Članstvo je 360 kn godišnje i uplaćuje se na IBAN Udruge.

IBAN: HR2223600001101448748

 

Pristupnica – LINK

Pravilnik o porezu na dohodak – LINK