Nagrada Milka Trnina

 

 

PRAVILNIK   NAGRADE  I  DIPLOME MILKA TRNINA

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (u daljem tekstu HDGU) je 1958. godine ustanovilo     Nagradu i Diplomu Milka Trnina.

Nagrada se dodjeljuje za posebno uspješan i zapažen umjetnički nastup u Republici Hrvatskoj u protekloj kalendarskoj godini.

O Nagradi

Nagrada nosi ime “Milka Trnina”, i dodjeljuje se kao trajna uspomena na znamenitu hrvatsku umjetnicu, s velikim  međunarodnim ugledom.

Nagrada se dodjeljuje svake godine.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja, medalje veličine 8 cm s reljefnim likom Milke Trnine (rad akademskog kipara Koste Angeli Radovanija) i novčanog iznosa, kojeg određuje Upravni odbor HDGU-a.

„Nagradu Milka Trnina” može primiti svaki umjetnik samo jednom u životu (od ovog pravila izuzeti su samo oni umjetnici koji podjednako izvrsne rezultate postižu na dva različita instrumenta).

O dobitniku nagrade

Dobitnik „ Nagrade Milka Trnina „ mora biti državljanin Republike Hrvatske i član HDGU-a.

O Diplomi

Žiri može dodijeliti i „ Diplomu Milka Trnina „ za posebno uspješan i zapažen umjetnički nastup u Republici Hrvatskoj u protekloj kalendarskoj godini komornim, vokalnim, orkestralnim ili glazbeno-scenskim ansamblima.

O načinu dodjele Nagrade i Diplome

Kandidate za Nagradu i Diplomu mogu predlagati u raspisanom roku glazbeno-kulturne ustanove, glazbene strukovne udruge i svaki član HDGU-a.

U iznimnim slučajevima, Nagrada i Diploma može se dodijeliti za dva jednakovrijedna umjetnička ostvarenja (ex aequo et bono).

Žiri

Upravni odbor HDGU-a imenuje članove stručnog žirija koji međusobno određuju i predsjednika žirija. Svi članovi žirija moraju biti i članovi HDGU-a. Žiri se imenuje isključivo za odabir dobitnika nagrade za nastup u protekloj kalendarskoj godini.

Žiri ima 5 članova.  Predsjednik HDGU-a  je po funkciji  član žirija.

Žiri donosi odluku natpolovičnom većinom glasova svih imenovanih članova.

Nakon prosudbe i prijedloga stručnog žirija, Nagradu potvrđuje Upravni odbor HDGU-a.

Rad članova žirija ima karakter društvenog rada i ne nagrađuje se.

Predsjednica  HDGU-a:

Višnja Mažuran