56. tribina “Darko Lukić” – otvoren natječaj!

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH UMJETNIKA

objavljuje rok za predaju prijava za nastup na

56. TRIBINI “DARKO LUKIĆ” sezona 2022/2023.

 

Prijaviti se mogu solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske, koji su u roku za predaju prijava mlađi od 30 godina

(muški solo pjevači mlađi od 32 godine).

Prijavu treba ispuniti na Prijavnici objavljenoj na web stranici HDGU u word formatu i priložiti joj:

fotokopiju osobne iskaznice,

fotokopiju diplome visokoškolske glazbene ustanove

preporuku profesora ili nastavnika (samo studenti)

fotokopije programa dosadašnjih najvažnijih nastupa,

fotografije natjecatelja i umjetničkog suradnika.

Prijave se primaju od ponedjeljka 11. travnja do petka 6. svibnja 2022.

e-mailom na adresu: hdgu@hdgu.hr

PRIJAVNICA-ZA-WEB-2022

Programske odredbe

Programe sastavljene od originalnih djela ili obrada koje su postale uvriježenim dijelom repertoara za pojedinu struku, natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz uvjet da najmanje jedna skladba mora biti djelo hrvatskoga skladatelja.

Trajanje programa: 55 – 70 minuta.

Prijedlog programa koji sadrži klavirski izvadak orkestralne dionice neće se prihvatiti!

Životopis izvođača predaje se u opsegu od najviše jedne kartice teksta.

Umjetnički suradnici ne smiju svirati samostalne solo točke na koncertima Tribine. HDGU ne snosi trošak honorara umjetničkih suradnika!

UPRAVNI ODBOR HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH UMJETNIKA