54. tribina “Darko Lukić” – otvoren natječaj!

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH UMJETNIKA

objavljuje rok za predaju prijava za nastup na

54. TRIBINI “DARKO LUKIĆ” sezona 2020/2021.

 

Prijaviti se mogu solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske, koji su u roku za predaju prijava mlađi od 30 godina (muški solo pjevači mlađi od 32 godine).

Prijavu treba ispuniti na Prijavnici objavljenoj na web stranici HDGU www.hdgu.hr i priložiti joj:

fotokopiju osobne iskaznice,

fotokopiju diplome visokoškolske glazbene ustanove

preporuku profesora ili nastavnika (samo studenti)

fotokopije programa dosadašnjih najvažnijih nastupa,

fotografije natjecatelja i umjetničkog suradnika.

Prijave se primaju od petka 17. travnja do petka 31. svibnja 2020.

e-mailom na adresu: hdgu@hdgu.hr

PRIJAVNICA ZA WEB 2019

Programske odredbe

Programe sastavljene od originalnih djela ili obrada koje su postale uvriježenim dijelom repertoara za pojedinu struku, natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz uvjet da najmanje jedna skladba mora biti djelo hrvatskoga skladatelja.

Trajanje programa: 55 – 70 minuta.

Prijedlog programa koji sadrži klavirski izvadak orkestralne dionice neće se prihvatiti!

Životopis izvođača predaje se u opsegu od najviše jedne kartice teksta.

Umjetnički suradnici ne smiju svirati samostalne solo točke na koncertima Tribine. HDGU ne snosi trošak honorara umjetničkih suradnika!

UPRAVNI ODBOR HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH UMJETNIKA