Natječaj za dodjelu Nagrade i Diplome “Milka Trnina”

Ur.broj: 299/2017.

Zagreb, 19. travnja 2017.

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU

„NAGRADE I DIPLOME MILKA TRNINA“ ZA 2016. GODINU

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika otvara Natječaj za Nagradu i Diplomu „Milka Trnina“

koja se dodjeljuje za najbolje glazbeno postignuće u protekloj kalendarskoj godini.

Molimo Vas, da nam pošaljete prijedloge za Nagradu i Diplomu „Milka Trnina“ za 2016. godinu.

Za „Nagradu Milka Trnina“ mogu se predložiti operni solisti, dirigenti, instrumentalisti i manji komorni sastavi, koji moraju biti članovi HDGU-a.

Prijedlog mora imati obrazloženje i priloženi program nastupa za koji se umjetnik predlaže za Nagradu.

Po dosadašnjem Pravilniku, Nagrada se može dobiti samo jednom u životu.

„Diploma Milka Trnina“ dodjeljuje se ansamblima za najznačajnije projekte u 2016. godini.

Natječaj je otvoren od 19. travnja do 05. svibnja 2017.

Prijedlozi se mogu slati e-mailom na adresu hdgu@hdgu.hr ili poštom na adresu

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika

Ilica 42, 10000 Zagreb

                                                                                     Predsjednica HDGU-a, Višnja Mažuran