58. tribina “Darko Lukić” – otvoren natječaj!

HRVATSKO DRUŠTVO GLAZBENIH UMJETNIKA

otvara natječaj za 

58. TRIBINU “DARKO LUKIĆ”

sezona 2024/2025.

 

Prijaviti se mogu solisti i komorni ansambli, državljani Republike Hrvatske, koji su u roku za predaju prijava mlađi od 30 godina (muški solo pjevači mlađi od 32 godine).

Prijava se sastoji od:

popunjenu i potpisanu prijavnicu priloženu u ovoj objavi

fotokopiju osobne iskaznice,

fotokopiju diplome visokoškolske glazbene ustanove

preporuku profesora ili nastavnika (samo studenti i učenici)

fotokopije programa dosadašnjih najvažnijih nastupa,

fotografije natjecatelja i umjetničkog suradnika.

Prijave se primaju od ponedjeljka 8. travnja 2024. do ponedjeljka 6. svibnja 2024. e-mailom na adresu: hdgu@hdgu.hr

PRIJAVNICA-ZA-WEB-2023

Programske odredbe

 1. Programe sastavljene od originalnih djela ili obrada koje su postale uvriježenim dijelom repertoara za pojedinu struku, natjecatelji predlažu po vlastitom izboru, uz uvjet da najmanje jedna skladba mora biti djelo hrvatskoga skladatelja. Prijedlog programa predaje se u word formatu.
 1. Trajanje programa: 55 – 70 minuta. Prijedlog programa koji sadrži klavirski izvadak orkestralne dionice neće se prihvatiti!
 1. Životopis izvođača predaje se u opsegu od najviše jedne kartice teksta (do 1800 znakova) u word formatu.
 2. Umjetnički suradnici ne smiju svirati samostalne solo točke na koncertima Tribine. HDGU ne snosi trošak honorara umjetničkih suradnika.
 1. Fotografije natjecatelja i umjetničkog suradnika moraju biti visoke rezolucije i primjerene za objavu na web/fb/instagram stranicama HDGU-a.

Organizacijske odredbe

 1. Koncerti se održavaju nedjeljom u GU „Elly Bašić“ s početkom u 20 sati.
 2. Koncerti mogu i ne moraju imati pauzu.
 3. Termin probe za koncert dogovara se s HDGU-om.
 4. Promocija koncerta na društvenim mrežama dogovara se s HDGU-om.
 5. Jednom prijavljeni program može se mijenjati isključivo u dogovoru s Hrvatskim društvom glazbenih umjetnika i to zaključno s 1. rujnom 2024.
 6. Termini nastupa dogovaraju se na sastanku odabranih natjecatelja i predstavnika Hrvatskog društva glazbenih umjetnika početkom lipnja 2024.
 7. Dogovoreni termin nastupa ne može se mijenjati!

 

UPRAVNI ODBOR HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH UMJETNIKA