54. tribina “Darko Lukić” – Maro Taslaman, klavir

 54. tribina “Darko Lukić”

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika

Hrvatski glazbeni zavod

12. travnja 2021. u 20 sati

MARO TASLAMAN, klavir

 

Mozart, Schumann, Lang, Rahmanjinov, Brahms