Zagrebački umjetnici zagrebačkoj publici

Zagrebački umjetnici zagrebačkoj publici ciklus je koncerata koji se niz godina uspješno održava u Hrvatskom glazbenom zavodu. U tom su ciklusu nastupali i nastupaju najveća imena hrvatske reproduktivne glazbene umjetnosti, a broj koncerata ciklusa varira od šest do osam termina, ovisno o financijskim uvjetima organizacije.

Zagrebački umjetnici zagrebačkoj publici kontinuirano omogućavaju mlađim i starijim, redom iznimno uglednim umjetnicima da održe umjetnički kontinuitet te dobiju prijeko potrebnu priliku za ozbiljnim, umjetnički i organizacijski dostojanstvenim nastupom.

Ciklus u 2017. godini obuhvaća šest koncerata na kojima će nastupiti: Milko Pravdić, viola i Julija Gubajdulina,klavir 30.04.; Neda Martić,mezzosopran, Željka Martić, sopran i Filip Fak, klavir 5.10.2017.; Berislav Arlavi, klavir 26.10.2017.; Milko Pravdić, klarinet i Marina Pletikosa,klavir 16.11.2017.; Mia Elezović, klavir 12.12.2017. Mnogi programi obuhvaćaju djela hrvatskih skladatelja te djela nastala u 20. stoljeću koja zagrebačka publika ima prilike vrlo rijetko čuti.

 

 

30.04.2017., nedjelja, Velika dvorana u 20 sati, Milan Čunko, viola i Julija Gubajdulina, glasovir; program: A. Marković, A. Klobučar, R. Schumann, H. Wieniawski, H. Vieuxtemps

05.10.2017., četvrtak, Velika dvorana u 20 sati, Neda Martić; mezzosopran i Željka Martić, sopran; Filip Fak, glasovir; program: D. Pejačević, J. Hatze, I. Zajc

26.10.2017., četvrtak, Velika dvorana u 20 sati, Berislav Arlavi, klavir; F. Chopin, S. Šulek, B. Papandopulo, A. Skrjabin

16.11.2017., četvrtak, Mala dvorana u 20 sati, Milko Pravdić, klarinet i Marina Pletikosa, klavir; program: R. Schumann, D. Kempf, L. Weiner, B. Bartok

12.12.2017., utorak, Velika dvorana u 20 sati, Mia Elezović, klavir; program: L. Bernstein, W. Bolcon, B. Bartok