Upravni odbor HDGU-a 2017.

Višnja Mažuran, Predsjednica

 

Emin Armano

Filip Fak

Marija Mlinar

Klasja Modrušan

Istvan Roemer

Nadzorni odbor HDGU-a 2017.

Mladen Janjanin

Tamara Jurkić Sviben

Ljerka Očić

Voditeljica Ureda HDGU

Jelena Knešaurek Carić