UVJETI  ZA  ČLANSTVO  IZ  STATUTA
HRVATSKOG DRUŠTVA GLAZBENIH UMJETNIKA

Članak 9.

Članom HDGU-a može postati glazbeni umjetnik, izvođač klasične glazbe, instrumentalni ili vokalni solist, dirigent ili član stalnog komornog ansambla, koji se profesionalno bavi ozbiljnom glazbom.
Primitak u članstvo obavlja se temeljem pismene molbe. Molbi za primanje u članstvo HDGU-a potrebno je priložiti slijedeće:
• diploma Muzičke akademije u zemlji ili nostrificiranu diplomu stečenu u inozemstvu,
• biografija s popisom postignutih priznanja, i nagrada u zemlji ili inozemstvu,
• programe koncerata koji dokazuju kontinuitet javnog djelovanja od 3 godine u koncertnim prostorima, ostvaren poslije završenog studija,
• dobitnici Nagrada i Diploma „Darko Lukić“ stječu pravo na upis u članstvo.
Molbe rješava Upravni odbor, uz diskrecijsko pravo.
U iznimnim slučajevima kada se radi o kandidatu sa izuzetnim umjetničkim dostignućima, Upravni odbor HDGU-a može odlučiti o prijemu kandidata u članstvo, čak i ako kandidat nema diplomu Muzičke akademije.

Članak 10.

Članstvo može biti redovno i počasno.
Redovni članovi HDGU-a plaćaju godišnju članarinu. Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor, a ona trenutno iznosi 360,00 kn godišnje. Članarina se može uplatiti na broj žiro računa HDGU-a IBAN: HR2223600001101448748 u Zagrebačkoj banci. Umirovljeni redovni članovi HDGU-a nisu obvezni plaćati članarinu, a zadržavaju sva prava redovnih članova. Redovni članovi na usavršavanju i porodiljskom dopustu oslobođeni su plaćanja članarine.
Upravni odbor može imenovati počasne članove HDGU-a. Počasni član može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva HDGU-a.

 

Pravilnik o porezu na dohodak

 

Popis svih članova po abecednom redu

A  B  C  Ć  Č  D  Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  W  Z  Ž

 

A
Ajduković Denis – kontrabasist
Alaburić Rea – sopran
Alajbeg-Galuf Zarija – pijanistica
Anić Latica – violončelo
Antoniazzo Nataša – pjevačica
Antonić Zorica – pjevačica (sopran)
Antonović Nina – pjevačica (mezzosopran)
Appelt Dinko – dirigent
Arlavi Berislav – klavir
Armano Emin – pijanist
B
Babić Marta – pjevačica
Babin Vladimir – pijanist
Bagarić Sandra – pjevačica (sopran)
Bakrač Goran – violinist
Bakrač Maja – pijanistica
Baljak Vesna – pjevačica (sopran)

Balyk Volodimir – harmonika
Banov Tonči – pjevač
Barbir Sanja – pjevačica
Barešić Veseljko – dirigent
Bareza Nikša – dirigent
Barišić Tanovitski Ivana Marija – violinistica
Batinić Krešimir
Batinić Luciano
Batoš Ivan – pijanist
Baumgarten Draško – orguljaš
Beck Kukavčić Kristina – pjevačica
Bedek Krešimir – gitarist
Begić Slobodan – violinist
Bego-Bojić Barbara – pijanistica
Begović Neva – violončelistica
Belamarić Miro – dirigent
Belković Anić Biserka – pjevačica
Benić Ana – flautistica
Benić Vladimir – dirigent
Beretovac Branka – pjevačica (sopran)
Bilić Franjo – čembalo
Bilić Ivana – udaraljkašica
Bilić Tonči – dirigent
Biondić Gorana – pjevačica (sopran)
Bjelinski Pleslić Ljerka – pijanistica
Bjelopavlović Cesar Kristina – pijanistica
Bledšnajder Hvalimira – orguljašica
Boban Špiro – tenor
Bobetko Nikša – kontrabasist
Bohanec Vidović Mirjana – pjevačica (sopran)
Boljkovac Ivanka – pjevačica (sopran)
Borčić Ivan – klarinetist
Borčić Reba Saša – violinistica
Borić Andler Edmund – orgulje
Boroša Antonija – pjevačica (sopran)
Bosotina Snježana – flautistica
Bossi Ariana – pjevačica
Bošnjak Dani – flautist
Bradić Lana – pijanistica
Brajković Božidar – pjevač
Brčić Maroje – gitarist
Brnadić Lucija – viola
Brnetić Fegić Mirela – pjevačica
Brozić Davorin – klarinetist
Bujanović Stanislav Snježana – pjevačica (sopran)
Bulat Srđan – gitarist
Burzevska Rahilka – pjevačica (mezzosopran)
Bušljeta Viktor – pjevač (tenor)

C
Caparin Željka – klavir
Cavaliere Pietro – klarinetist
Cavallin Giovanni – klarinetist
Cavallin Radovan – klarinetist
Ceku Petrit
Celić Bernaz Jadranka – pijanistica
Cesarec Ivan – kontrabasist
Cikojević Dalibor – pijanist
Cingula Sofija – sopran
Cinkoburova Olga – klavir
Coha Mandić Tamara – flautistica
Cossetto Emil – dirigent
Cossetto Nina – pijanistica
Coufal Jaić Vesna – sopran
Cukrov Terezija – klavir
Cukrov Jarrett Martina
Cvetičanin Jagoda – pijanistica
Cvetičanin Slobodan – pjevač

Ć
Ćepulić Marija – violinistica
Ćorak Nena – pijanistica

Č
Čaldarović Srđan Filip – pijanist
Čangalović Nina – pjevačica
Čikeš Ivica – pjevač (bas)
Čokljat Ljiljana – pjevačica
Čopor Mario – pijanist
Čuljak Silvana – dirigentica
Čunko Milan – violist

D
Dabac Julija – pjevačica (sopran)
Dabelić Dubravka – pjevačica
Dada Ruža – dirigentica
Dadić Josip – flautist
Dalibaltayan Ruben – klavir
Damiani Otello – violinist
Danev Danilo – zborovođa
Debelić Nikola – dirigent
Dedić Srđan – pijanist, skladatelj
Dejanović Saša – gitarist
Dekleva Radaković Đeni – harmonikašica
Delorko Ratimir – pjevač (tenor)
Demoris Mrduljaš Irma – pjevačica (sopran)
Despot Zorislav – flautist
Dešpalj Pavle – dirigent
Dešpalj Simon – dirigent
Dešpalj Valter – violončelist
Dešpalj Begović Maja – violinistica
Detiček Prerad – kornist
Detić August – violinist
Detoni Danijel – klavir
Devčić Natko – pijanist, skladatelj
Dežman Bianca – pjevačica (sopran)
Dimitrova-Pletikosić Filka – pjevačica (sopran)
Dobrila Maja – klavir
Dobronić Mazzoni Rajka – harfistica
Dobrony Ljudevit – violinist
Doliner Boris – orguljaš
Domančić Krstulović Ana – flautistica
Domitrović Darko – pijanist
Donadini Perić Mirjana – pjevačica
Doroghy Liga – pjevačica (sopran)
Doroteić Mirjana
Dorotić Mihovil – klarinetist
Došek Fred – pijanist
Dragun Nataša – flautistica
Draušnik Žorž – kontrabas
Draušnik Georg – oboist
Draušnik Martin – violinist
Dražinić Ivan – dirigent
Drenski Brlobuš Josipa – pjevačica
Dropulić Žarko – orguljaš
Dropulić Ivo
Dropulić Ivo – violina
Druker Igo – dirigent
Duić Drago – pjevač
Dujmić Marin – violinist
Dukić Zoran – gitarist
Dukova Cvijeta – pjevačica (sopran)
Dumanić Andrica – pjevačica (sopran)
Dumičić Petar – pijanist
Dušak Zdravko – pijanist

Đ
Đopar Kristina – pjevačica
Đuzel Marijan – pijanist

E
Elezović Mia – pijanistica
Emich Ovčarić Melinda – pjevačica
Epshtein Evgenia – violinistica
Esih Marija – flautistica

F
Fabijanić Nikola – saksofonist
Fabinger Orešković Paula – dirigentica
Fabris Vinko – violinist
Fačini Tomislav – dirigent
Faist-Maras Vlasta – dirigentica
Fak Filip – pijanist
Farszky Kaja – udaraljke
Feitl Andrea – pijanistica
Felbinger Franetović Tamara – pjevačica (sopran)
Fijačko Kobić Valentina – pjevačica (sopran)
Filipec Goran – pijanist
Filjak Martina – pijanist
First Vladimir – violinist
Foglar Zlatko – pjevač (bariton)
Franetović-Kušelj Đive – flauta

G
Gaćeša Tatjana – orguljašica
Galić Ivan
Gamulin Ida – pijanistica
Garin Borović Jadranka – pijanistica
Gašparović Ivica – fagotist
Gašparović Ljubomir – pijanist
Genc Lana – pijanistica
Gilming Petra – pijanistica
Gjadrov Angelina – pjevačica (mezzosopran)
Glodić Veljko – pijanist, pedagog
Gojanović Kljajić Nera – pjevačica
Gojčeta Silić Martina – pjevačica (mezzosopran)
Golac Rilović Adela – pjevačica (sopran)
Golojka Aleksandra – pijanistica
Gospodnetić Jadranka – pjevačica
Granik Anna – klavir
Graziani Marco – violinist
Grbić Stefani – klavir
Grbin Aldo – klarinetist
Grđan Miljenka – pjevačica (sopran)
Gregurić Damir – pijanist
Grgić Hrvoje – gitarist
Grofelnik Željko – pjevač
Grubišić Čiković Diana – harfistica
Grubišić Mihalić Tea – violinistica
Gržanić Ivan – pjevač (tenor)
Gubajdullina Allina – violinistica
Gubaidullina Julia – klavir
Gusek Hari – pijanist
Gušćić Domagoj – klavir
Gušić Dora – pijanistica
Gvozdić Pavica – pijanistica
Gyura Vlasta – pijanistica

H
Habuš Dražen – trublja
Haller Roberto – pijanist
Haller Diana – pjevač
Haller Jambriško Ingrid – pjevačica
Haluza Jože – violinist
Hansell Bakić Cynthia – pjevačica (sopran)
Harkay Bank – kornist
Has Krešimir – violončelist
Heinl Stančić Inga – pjevačica (mezzosopran)
Herceg Ivšić Tihana
Hesky Zdenka
Hibšer Milan- orgulje
Hil Renata – pijanistica
Hilje Dijana – pjevačica (mezzosopran)
Homan Bernard
Homen Miroslav – dirigent
Homen Robert – dirigent
Horvat Davorka – pjevačica
Horvat Dunjko Lidija – pjevačica (sopran)
Hrašćanec Sandra – pjevačica
Hrgović Car Cecilija – pjevačica
Husak Cecilija – orguljašica

I
Ignjatović Žarko – gitarist
Imakulata s. Malinka Bernarda – zborovođa
Imbrišak Natalija – orguljašica
Ištok Tomislav – violinist
Ivančić Karlo – klavir
Ivančić Zrinka – pijanistica
Ivanova Marina – klavir
Ivanović Ocvirk Vesna – pijanistica
Ivelja Mario – kontrabasist
Iveljić Janeva Veneta – pjevačica
Ivić Ante – pjevač (tenor)

J
Jakas Petromila Marica – violina
Jaklin Višeslav – klavir, orgulje
Jakopanec Aleksandar – viola
Janjanin Lana – klavir
Janjanin Mladen – pijanist
Janjanin Magdalenić Branka – harfistica
Janković Stingl Jadranka – pijanistica
Javora Katarina – orgulje, čembalo
Jelača Ivana – klavir
Jerković Berislav – pjevač
Jerković Goran – dirigent
Jerković Josip – dirigent
Judčenko-Košmerl Ljubov – sopranistica
Juranić Zoran – dirigent, skladatelj
Juretić Helga – pjevačica
Jurevini Boris – fagotist
Jurić Chiara – klavir
Jurinić Aljoša – klavir
Jurkić Sviben Tamara – pijanistica
Jurković Goran – saksofonist

K
Kaić Poslek Anita – orgulje
Kalmar Gordana – pjevačica
Karlović Anka – pjevačica
Katanić Mladen – pjevač (tenor)
Kebet Kristina – klavir
Keserić Košćal Biljana – pjevačica
Kichl Marijan – udaraljkaš
Kirchmayer Bilić Eva – pijanistica
Kirinčić Degan Mila – pjevačica (sopran)
Kiselev Sergej – pjevač
Klarić Mirka – pjevačica (sopran)
Klasić Kajmar Marija – pjevačica (mezzosopran)
Klasinc Lončar Nataša – gitaristica
Kliškić Ratomir – pjevač (bariton)
Klobučar Anđelko – orguljaš, skladatelj
Knešaurek Ante – orguljaš
Kobler Nina – gitaristica, pjevačica
Kokeza Zlatko – pjevač
Kolar Kristina – pjevačica
Kolar Robert – pjevač
Kolega Marica
Komljenović Marijana – pijanistica
Konjevod Iva – pijanistica, čembalistica
Kordić Jelena – pjevač
Kos Ksenija – pijanistica
Košavić Leon – pjevač
Košćina Teodosija – pjevačica (sopran)
Kovačić Andreja – pjevačica
Kovačić Nina – pijanistica
Kovačić Petar – violončelist
Kragić Cuzzi Ranka – pijanistica
Krajcar Bruno – orguljaš, skladatelj
Krajcar Percan Elda – pijanistica
Kralj Martina – čembalistica
Kranjčević Vladimir – dirigent, pijanist
Kranjec Noll Željka – pijanistica
Krasnitski Konstantin – klavir
Kraus Karlo – dirigent
Kristović Darko – orgulje
Krivić Josip – dirigent
Krivošić Sanja – klavir
Krpan Anđelko – violinist
Krpan Ivan – klavir
Krpan Katarina – pijanistica
Krpan Vladimir – pijanist
Krpan Ante – klarinetist
Krsnik Čohar Ivan Vihor – klavir
Kudrna Mirta – orguljašica
Kuhar Šoša Marija – pjevačica
Kuljerić Vanja – pijanist
Kusanović Terezija – pjevačica
Kušan Petra – violončelistica
Kuštrak Vedran
Kutnar Katarina
Kuzmić Ivan – violinist
Kuzmin Silvano – violinist
Kuzmin Maković Dora – violončelistica
Kviring Ivo – violinist

L
Ladavac Ivan – kornist
Lazar Ivana – pjevačica
Lazar Krešimir – violončelist
Lebar Sidonija – violinistica
Leskovar Monika – violončelistica
Lešaja Josip – pjevač (bariton)
Lešaja Marija – pjevačica
Lešić Davor – pjevač
Lešnik Igor – udaraljkaš
Lhotka Bojan – violončelist
Lipanović Ivo – dirigent
Limić Marin – klavir
Listeš Goran – gitarist
Livljanić Katarina – mezzosopran
Lucić Šego Helena Bernarda – pjevačica
Lučev Debanić Mirjam – harfistica
Lukić Margareta – pijanistica
Lupi Dinko – pjevač
Luque Jorge Ricardo – fagotist

Lj
Ljubičić Lidija – flautistica
Ljutić Vlaho – pjevač

M
Madunić Sanja – pjevačica (sopran)
Magdić Josip – orguljaš, skladatelj
Magdić Krešimir – violist
Majnarić Nada – pijanistica
Malis-Hodžić Antonela – sopranistica
Maloseja Antun – graditelj instrumenata
Malpera Delio – violinist
Manojlović Đorđe – pijanist
Manuilenko Nelli – pjevačica
Marić Julio – dirigent
Marić Šir Gordana – pjevačica (mezzosopran)
Marjanović Gonski Mimi – kontrabasist
Markotić Peras Katja – pjevačica (mezzosopran)
Marković Dubravka – violinistica
Maroević Vinko – pjevač
Marof Vitomir – pjevač (bariton)
Martić Željka – pjevačica (sopran)
Martić Neda – pjevačica (mezzosopran)
Martinec Ivan – violinist
Martinjak Jerbić Snježana – flautistica
Martinović Danijel – klarinetist
Marušić Niko – klarinetist
Mašić Pavao – čembalist, orguljaš
Matačić Lovro – dirigent, skladatelj
Matanovac Romana – gitaristica
Matić Hrid – pjevač (tenor)
Matošević Nada – dirigentica
Matošić Komnenović Sveto – pjevač (tenor)
Mažuran Višnja – čembalistica
Meić Matija – pjevač
Merčep Goran – saksofonist
Meštrović Sretna – pijanistica
Mičija Palić Martina – klavir
Mihanović Branko – oboist
Miletić Miroslav – violist, skladatelj
Miletić Corona Vesna – pijanistica
Milić Ante – pijanist
Milić Blaženka – pjevačica (sopran)
Milić Nataša – pijanistica
Milić Sanja – oboistica
Milić Željko – klarinetist
Milošev Aleksandar – violist
Miljković Đuzel Mia – pijanistica
Mimica Marko – bas bariton
Mlinar Marija – harfistica
Mlinarić Vladimir – pijanist
Modrušan Klasja – pjevačica (sopran)
Mozina Antonio – pjevač (tenor)
Mravunac Fabijanić Linda – pijanistica, čembalistica
Mrčela Smiljan – violončelist
Mrvica Maksim – pijanist
Mrzlečki Neven – pjevač (tenor)
Mumelaš Marijan – pjevač
Mužek Tomislav – pjevač (tenor)
Mužinić Davorin – pijanist

N
Neralić Tomislav – pjevač
Nestorović Saša – saksofonist
Ninić Tonko – violinist
Novačić Ivana – pjevačica
Novačić Zoran – dirigent, skladatelj
Novak Evelin – pjevač
Novak Marina – flautistica
Novinc Ivan – violinist
Novosel Josip – kontrabasist, pjevač (tenor)
Novosel Josip jr. – violinist
Nutrizio Vesna – pijanistica

O
Očić Ljerka – orguljašica
Očić-Flaksman Jelena – violončelistica
Olup Ivo – oboist
Oršanić Vlatka – pjevačica
Ostojić Radiković Jasenka – dirigentica
Othman Barbara Elizabeta – pjevačica
Ovčarić Branko – klarinetist

P
Paar Mihael – klarinetist
Pačko Kajana – violončelistica
Parlov Irena – pjevač
Paro Igor – gitarist
Pavišić Filip – dirigent
Pavlin Mislav – violinist
Pavlović Domagoj – klarinetist
Pavlović Marija – klarinetistica
Peljhan Vlatka – violinistica
Penezić Renata – flautistica
Penzar Mario – orguljaš, čembalist
Perestegi Mario – orguljaš
Perić Svetania – pjevačica
Perišić Žarko – fagotist
Pernicki Ivan – klavir
Petrić Danijela – pijanistica
Petrinjak Darko – gitarist, kontrabasist
Petrušić Antun – dirigent
Petrušić Štefica – pjevačica (sopran)
Petyo Bošnjak Maja – pijanistica
Philipp Bruno – klarinetist
Pintarić Danijela – violina, pjevačica
Plamenac Tatjana – sopran
Pleša Dragica s. Cecilija – orguljašica
Pletikosa Marina – pijanistica
Pogorelić Ivo – pijanist
Pogorelić Lovro – pijanist
Pogrmilović Bojan – zborovođa
Pokupić Renata – pjevačica (mezzosopran)
Poljak Srebrenka – pijanistica
Popović Krešimir – klavir
Pospiš Baldani Ruža – pjevačica (mezzosopran)
Potočnik Helena – flautistica
Pravdić Milko – klarinetist
Priganica Jančić Amela – pjevačica
Prohaska Marijana – pjevač
Puklavec Armando – pjevač (bariton)
Pustički Branimir – violončelist
Pustički Krešimir Petar – violist
Pustički Kunjko Mirjam – violina
Puškarić Berislav – pjevač (bas)
Puškarić Želimir – pjevač (tenor)
Puttar Gold Nada – pjevačica (mezzosopran)

R
Račić Olga – pijanistica
Rački Ivana – violina
Radić Davor – pjevač (bariton)
Radinčić Vesna – klarinet
Radoš Perković Katja – pjevačica
Radovanović Nikša – pjevač (bariton)
Ramljak Marija – dirigentica
Ramušćak Anđelko – klarinetist
Ramušćak Stetenci Mojca – violinistica
Reba Davor – klarinetist
Repušić Ivan – dirigent
Repušić Katja – pijanistica
Režić Mislav – gitarist
Ribičić Tomislav – gitarist
Rodriques Pedro Ribeiro- gitarist
Römer István – gitarist
Rucner Dragan – violist
Rucner Snježana – violončelistica
Rucner Zlatko – violončelist
Rušin Anđelka – pjevačica
Ruždjak Tanja – čelistica

S
Safret Nada – pjevačica
Salopek Miroslav – dirigent
Samodol Mimica Rozarija – pijanistica
Samuda Marijana – pjevačica
Sarić Tvrtko – gitarist
Sedak Benčić Mladen – violinist, dirigent
Seder Zalusky Tajana – violončelistica
Sekulić Branka – pjevačica
Sikirica Jelena – pjevačica
Smerdel Damir – dirigiranje
Sobjeslavski Nevenka – pjevačica (sopran)
Soldatić Mila – sopran
Sorokow Leonid – violinist
Sremec Dragan – saksofonist
Srzić Zlatan – violonist, dirigent
Stahuljak Zlatko – violist
Stanetti Đorđe – pijanist
Stanislav Zvonimir – fagotist
Starčević Krešimir – klavir
Stažić Adrijana – flautistica
Stefanutti David – violončelist
Stell Samanta – flautistica
Stilin Zoran – violončelist
Stipić Tvrko – pjevač (tenor)
Stipić Zdravko – klarinetist
Stojanov Stojan – pjevač
Sumak Picek
Sunko Vlado – dirigent
Surian Giorgio – pjevač
Sverak Vladimir Zlatko – violinist

Š

Šarlija Mateja – flauta
Ščedrov Vladimir – dirigent
Šeparović-Mušović Dubravka – pjevačica (mezzosopran)
Šestak Vesna – pjevačica
Šestan Mauro
Šimić Vedrana – pjevačica
Šipuš Berislav – dirigent, skladatelj
Široki Turčić Srebrenka – pijanistica
Škreblin Ivan – klavir
Škunca Josip – violinist
Šljivac Zdravko – dirigent
Šober Bojan – pjevač (bariton)
Šober Olga – pjevačica (sopran)
Šomođi Homan Marta – flautistica
Šoša Jurica – pijanist
Šoša Mario – pijanist
Špoljar Tomislav – trubač
Šporčić Vlatko – trubač
Štefanić Jelena
Štork Siniša – pjevač
Švaglić Željko – violončelist
Švarc Grenda Ivana – pijanistica
Šverko Ivan – harmonikaš
Šverko Fioranti Tatiana – pijanistica

T

Tadesse Hiwote
Tarbuk Mladen – dirigent, skladatelj
Targuš Blaženka – pjevačica
Tataj Todorova Petja – pijanistica
Tikvica Đuro – pijanist
Tkalčić Blanka – pjevač
Toić Katarinčić Mirella – pjevačica (sopran)
Tomašić Zrinka – klavir
Tomašić Nevenka – pjevačica (alt)
Tomčić Moskaljov Martina – pjevačica (mezzosopran)
Tonžetić Josip – klarinetist
Toth Špišić Sanja – pjevačica
Tršinski Irina – kontrabasistica
Trubić Ivica – pjevač (bas)
Tudaković Nenad – pjevač
Tudor Gordan – saksofonist
Tuma Krunoslav – pjevač
Turnšek Penka – pjevačica

U
Uhlik Tomislav – dirigent, skladatelj
Uroić Ljutić Sanja – pjevačica

V
Vadjon Laura – violinistica
Valčev Todor – violončelist
Varga Zita – violončelistica
Vejzović Dunja – pjevačica (mezzosopran)
Veljak Maja – violinistica
Veljak Valter – kontrabasist
Verdes Maria – pjevačica
Veršić Nevenka – oboistica
Vidošević Borut – klavir
Vidović Viktor – gitarist
Vladović Ljerka – pjevačica
Vlahek Bruno – klavir
Vlahović Mira – pjevačica (sopran)
Vlajnić Igor – dirigent
Vlatković Radovan – kornist
Vojnić Vedran – udaraljkaš
Vozila Oriana – pjevačica
Vrgoč Ladislav – tenor
Vukalović Dubravka – klavir
Vukelić-Peić Tajana – harfistica
Vukšić Luka – dirigent
Vukšić Tomislav – gitarist

Ž
Žarko Damir – pjevač (tenor)
Žilavec Ljerka – pjevačica
Živković Ante – violist
Živković Miroslav – pjevač
Životić Zlata – čembalistica
Župić Marija – klarinetistica
Žužak Tomislav – saksofonist

Z
Zadro Martina – pjevačica
Zahirović Ivana – flautistica
Zajcev Pavle – violončelist
Zelčić Vanja – pjevačica
Zelić Lovrenović Sabrina – pijanistica
Zgrablić Velimir – pjevač (bas)
Zidarić Orešković Mira – pjevačica (mezzosopran)
Zlatar Jakša – pijanist
Zlatić Slavko – dirigent, skladatelj
Zokić Darija – flautistica
Zokić Marin – truba
Zornjak Ernest – violončelist

W
Wolf Zorka – pjevačica (sopran)