Natječaj Fonda Stjepan Šulek

NATJEČAJ I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE STJEPAN ŠULEK

ZA IZVEDBU SKLADBE ZA VIOLINU ZA 2018. GODINU

Temeljem Pravilnika o Nagradi Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za 2018. godinu za izvedbu skladbe za violinu.

 1. Violinisti, kandidati za nagradu, moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
 2. da su rođeni poslije 1986. godine;
 3. da se za nagradu natječu snimkom izvedbe na javnom nastupu ili studijskom audio odnosno video snimkom, koja je nastala u vremenu od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2018. godine;
 4. da su državljani Republike Hrvatske.
 5. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih predložiti i drugi pojedinci ili

    ustanove. Dobitnici ove nagrade iz prethodnih godina ne mogu se natjecati.

 1. Prijavi, koja mora sadržavati podatke o djelu i izvedbi (autor, naziv djela, izdavač, redaktor,

    drugi izvođači, mjesto i vrijeme izvedbe, trajanje i dr.), obvezno je priložiti:

 1. opširan životopis s opisom umjetničkog rada;
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
 3. dokaz o danu rođenja (preslika rodnog lista);
 4. tonsku snimku izvedbe na CD-R mediju (u standardnom CD audio formatu ili MP3 formatu), ili video snimku na DVD-R mediju u (u standardnom DVD video formatu).

Uz video snimku obavezno je priložiti i tonsku snimku na CD-R mediju (u standardnom CD audio ili MP3 formatu);

 1. dokaze o mjestu i vremenu nastupa odnosno studijskog snimanja (koncertni program, izjava ustanove ili producenta i sl.).
 2. f) za neobjavljena djela, kopiju notnog zapisa;
 3. g) poštanska, elektronska adresa i telefon za kontakt.

Prijava se šalje preporučeno na adresu:

Hrvatsko društvo skladatelja, Fond Stjepan Šulek – za natječaj

Berislavićeva 9, 10000 Zagreb

Prijava se može predati i osobno na istoj adresi.

ROK ZA PRIJAVU JE 15. STUDENOGA 2018. GODINE.

Svi prilozi prijavi vraćaju se kandidatima, dok snimka nagrađene izvedbe s dokumentacijom ostaje u arhivi Fonda.

 1. Kandidata za nagradu predložit će peteročlani žiri, a konačnu će odluku donijeti Skupština

Fonda. Nagrada će se dobitniku uručiti na prigodnoj svečanosti 16. siječnja 2019. godine

u Hrvatskom društvu skladatelja, uz kratki nastup nagrađenoga/nagrađene.

    Ostale obavijesti mogu se dobiti na:

    mob. 091 231 9698 ili putem e-mail adrese: fond.stjepan.sulek@gmail.com

 Zagreb, 1. rujna 2018.                                                                      Predsjednik Fonda

                                                                                                          Haris Nonveiller v.r.