Nagrada Milka Trnina

Nagrada koja nosi ime jedne od najvećih hrvatskih pjevačica Milke Trnine (1863. – 1941.) ustanovljena je 1957. godine, a prvi je put dodijeljena 1958. Pravilnik o Nagradi kaže da se njome “nagrađuje izuzetno umjetničko dostignuće i muzička kreacija u prethodnoj sezoni”. Nagradu primaju pojedinci i manji komorni sastavi.
Žiri koji odlučuje o nagrađenima svake se godine mijenja i u pravilu je iz redova članstva Hrvatskog društva glazbenih umjetnika. Svoje odluke žiri predlaže Predsjedništvu Društva koje ih prihvaća i proglašava.
Nagrada se sastoji od medalje u srebru koja je rad akademskog kipara Koste Angelija Radovanija, diplome i novčanog iznosa. Svečano se uručuje na prigodnoj svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu uz datum smrti Milke Trnine 18. svibanj.

 

Nepisano je pravilo da umjetnik tu nagradu može dobiti samo jednom, a u proteklih gotovo pet desetljeća otkako se ona dodjeljuje učinjene su samo dvije iznimke. Samo se dvaput, naime, dogodilo da je umjetnik nagradu dobio u dva godišta (pjevač Drago Bernardić u godinama 1959. i 1963., pijanist Jurica Murai u godinama 1959. i 1972.). U tri su navrata nagradu primili stranci (violinistica Tamara Smirnova 1988., dirigent Kazushi Ono 1991., pijanist Wayne Marshall kao član dua s M. Janjaninom 2000.).
Slijed dobitnika pokazuje da su se neke pojedinosti u pravilima tijekom godina ponešto mijenjale, pa je broj dobitnika varirao, krećući se od dvije nagrade po godištu do čak četiri (godišta 1973., 1974.).
Od 1990. naovamo uvedena je stalna, ranije tek sporadična praksa dodjeljivanja Diploma koje se ponajprije uručuju ansamblima.
U svakom slučaju, može se kazati da popis dobitnika Nagrade Milka Trnina oslikava stanje u hrvatskoj reproduktivnoj glazbenoj umjetnosti u ovih gotovo pet desetljeća otkako je nagrada utemeljena, odnosno da Nagrada nastoji prepoznati, istaknuti i pohvaliti najkvalitetnije glazbenike – izvođače.

PRAVILNIK   NAGRADE  I  DIPLOME MILKA TRNINA

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika (u daljem tekstu HDGU) je 1958. godine ustanovilo     Nagradu i Diplomu Milka Trnina.

Nagrada se dodjeljuje za posebno uspješan i zapažen umjetnički nastup u Republici Hrvatskoj u protekloj kalendarskoj godini.

O Nagradi

Nagrada nosi ime “Milka Trnina”, i dodjeljuje se kao trajna uspomena na znamenitu hrvatsku umjetnicu, s velikim  međunarodnim ugledom.

Nagrada se dodjeljuje svake godine.

Nagrada se sastoji od pisanog priznanja, medalje veličine 8 cm s reljefnim likom Milke Trnine (rad akademskog kipara Koste Angeli Radovanija) i novčanog iznosa, kojeg određuje Upravni odbor HDGU-a.

„Nagradu Milka Trnina” može primiti svaki umjetnik samo jednom u životu (od ovog pravila izuzeti su samo oni umjetnici koji podjednako izvrsne rezultate postižu na dva različita instrumenta).

O dobitniku nagrade

Dobitnik „ Nagrade Milka Trnina „ mora biti državljanin Republike Hrvatske i član HDGU-a.

O Diplomi

Žiri može dodijeliti i „ Diplomu Milka Trnina „ za posebno uspješan i zapažen umjetnički nastup u Republici Hrvatskoj u protekloj kalendarskoj godini komornim, vokalnim, orkestralnim ili glazbeno-scenskim ansamblima.

O načinu dodjele Nagrade i Diplome

Kandidate za Nagradu i Diplomu mogu predlagati u raspisanom roku glazbeno-kulturne ustanove, glazbene strukovne udruge i svaki član HDGU-a.

U iznimnim slučajevima, Nagrada i Diploma može se dodijeliti za dva jednakovrijedna umjetnička ostvarenja (ex aequo et bono).

Žiri

Upravni odbor HDGU-a imenuje članove stručnog žirija koji međusobno određuju i predsjednika žirija. Svi članovi žirija moraju biti i članovi HDGU-a. Žiri se imenuje isključivo za odabir dobitnika nagrade za nastup u protekloj kalendarskoj godini.

Žiri ima 5 članova.  Predsjednik HDGU-a  je po funkciji  član žirija.

Žiri donosi odluku natpolovičnom većinom glasova svih imenovanih članova.

Nakon prosudbe i prijedloga stručnog žirija, Nagradu potvrđuje Upravni odbor HDGU-a.

Rad članova žirija ima karakter društvenog rada i ne nagrađuje se.

Predsjednica  HDGU-a:

Višnja Mažuran